Logotype Detektiv : Mattissons detektivbyrå

Vanliga frågor

 1. Vad gör en privatdetektiv?
 2. Hur anlitar man en privatdetektiv?
 3. Vad kostar det att anlita en detektiv?
 4. Övriga frågor
 5. Jobba som privatdetektiv?
 6. Varifrån kommer begreppet Private Eye?

1. Vad gör en privatdetektiv?

En privatdetektiv arbetar med att söka information. Till sin hjälp har man i första hand alla tänkbara källor som finns i samhället. Med källor menas olika slags register, arkiv, databaser, bibliotek, tidskrifter och kataloger. De mest använda tekniska hjälpmedlen är faktiskt datorn och telefonen som används till att ringa och skriva till folk när vanliga registersökningar inte är tillräckliga. Öppna källor kan låta banalt och kanske får folk att tro att arbetet går ut på att söka information på Google men riktigt så enkelt är det inte. De problem som kan lösas genom en sökning på Google hamnar inte som ett uppdrag hos en privatdetektiv. Arbetet är med andra ord ganska mycket research och ganska lite James Bond.

Andra sätt att söka information är genom att åka ut till en plats och undersöka vem som bor eller arbetar i en fastighet genom att se vilka som går ut och in i huset. Notera vilka bilar som kör till eller från en bostad eller ett företag och ibland kanske köra efter en bil för att se vart den tar vägen.


En privatdetektiv är ingen polis och har inga polisbefogenheter. Uppdrag som hamnar hos en detektivbyrå är ofta ärenden som faller mellan stolarna som inte är polisärenden eller ärenden som polisen inte anser sig ha tid att utreda. Exakt vilken typ av uppdrag som olika detektivbyråer åtar sig kan skilja sig åt något. De typer av uppdrag som jag själv vanligtvis tar kan ungefär sorteras in under följande rubriker.

 • Eftersökning av personer
 • Personundersökningar
 • Familjeärenden
 • Otrohetsundersökningar
 • Verifiering av information

För att närmare förklara hur en privatdetektiv arbetar ska jag beskriva några autentiska uppdrag som jag haft som beskriver arbetet.

Eftersökning av personer

Ett företag kontaktar mig eftersom man behöver hjälp med att spåra upp en affärsman som enligt ett tips ska befinna sig i Sverige. Affärsmannen är svensk och har tidigare bott i Sverige men är utvandrad sedan 15 år. I det nya hemlandet står han registrerad med okänd hemvist. Affärsmannen har lurat min klient på stora belopp och man har kopplat in en jurist för att driva ärendet men polisen i Sverige är inte intresserad att ingripa eftersom de betraktar ärendet som en affärstvist och inte som ett brott. För att företaget ska kunna gå vidare och driva tvisten i domstol så måste man kunna spåra upp mannen för att kunna delge honom en stämningsansökan. För att kunna delge honom måste man hitta honom.

Jag åker till platsen där tipset påstod att han befann sig och där var han inte. Min klient är övertygad om att han trots det befinner sig i Sverige och ber mig fortsätta söka och jag inleder en kartläggning av mannen. Det finns ganska lite uppgifter om honom i svenska register eftersom han är utvandrad men jag tar fram alla gamla uppgifter om honom och börjar lägga pussel. Han finns naturligtvis inte på google och har ingen mobil och äger inga tillgångar, bilar eller fastigheter i Sverige. Efter två dagars efterforskning har jag en tänkbar adress där han kan vara, jag kör dit och undersöker huset och efter några timmar ser jag mannen dyka upp i en hyrbil. Jag tar bilder av mannen och min kund kan från bilderna bekräfta att det är rätt man jag hittat.

Eftersökning av personer

En hyresvärd har en hyresgäst som varit försvunnen sedan ett år tillbaka. Hyresgästen har inte betalt hyran på mycket länge och värden var först övertygad att hyresgästen låg död inne i lägenheten så han gick in där med nyckel. Det visade sig att lägenheten var fullt möblerad och innanför dörren låg ett berg av post men hyresgästen var borta. Inga föremål i lägenheten ger några ledtrådar om vart hyresgästen tagit vägen. För att kunna gå vidare och ansöka om vräkning och tömma lägenheten ber värden mig om att spåra upp hyresgästen så att han kan delges en ansökan om vräkning. Skatteverket och kronofogden hade redan sökt honom i hans bostad men där bodde han ju som sagt inte längre. Polisen är inte intresserad att hjälpa värden eftersom det inte är olagligt att försvinna frivilligt.

Jag börjar med att kartlägga hyresgästens liv de senaste åren. Jag får ingen möjlighet att gå in i lägenheten. Jag kontrollerar så han inte är anmäld försvunnen och inte sitter i fängelse. Han har ingen nära släkt, ingen familj och endast några få vänner. Jag ringer och skriver till alla som kan tänkas veta något och får klart för mig att mannen är vid liv och har varit sedd av folk på stan ibland och att han troligtvis drabbats av någon slags livskris och bara lämnat allting bakom sig. Ingen av mannen släkt och vänner vill eller kan uppge var mannen finns. Han har inget jobb, ingen känd mobil och är aldrig online och han är fortfarande folkbokförd i lägenheten. Vid min kartläggning söker jag i alla möjliga slags arkiv och då hittar jag i ett arkiv ett dokument där han skrivit under ett kvitto med sin namnteckning och uppgivit sin nya adress. Jag tror inte att mannen hade tänkt sig i sin vildaste fantasi att det dokumentet skulle hamna i ett arkiv och sparas till eftervärlden.

Personundersökningar

Ett företag har problem med en anställd man som har ganska mycket återkommande kort sjukfrånvaro pga oklara smärtor i rygg och nacke. Den anställde är borta från arbetet nästan varannan vecka och för arbetsgivaren som är ett litet företag så är det här en stor ekonomisk utgift. Företaget har fått in tips om att mannen kanske inte är så sjuk som han påstår sig vara. Jag väntar ut mannen under några sjukdagar och tar bilder på honom när han snickrar på sommarstugan och hjälper barnbarnen att flytta.

Personundersökningar

En kvinna har träffat en charmig man som hon blivit förälskad i. Mannen är bosatt i Sverige men kommer ursprungligen från ett annat land.Han har sagt att han har en fin utbildning i sitt hemland och att hans familj i hemlandet är mycket välbärgad. Kvinnan har ett antal uppgifter om mannen som hon vill få kontrollerade och verifierade. Via mina nätverk kontaktar jag en detektivbyrå i mannens hemland och anlitar dem för att göra en bakgrundsundersökning.

Familjeärenden

En mamma har problem med en ganska ung tonårsdotter som brukar vara försvunnen flera dygn i sträck. Mamman vill veta var dottern sover om nätterna och vem hon umgås med. Mamman har redan varit i kontakt med skolan, sociala myndigheter och polis men ingen är intresserad att hjälpa mamman att få fram information var dottern finns och vem hon umgås med. Dottern drar runt i ett gäng på stan och jag följer efter gänget och fotograferar personerna i gänget och ser var dottern tar vägen på kvällen och var hon sover om nätterna.

Otrohetsutredningar

En man och kvinna är gifta sedan många år och driver ett företag tillsammans. Företaget säljer produkter på mässor och vanligtvis så reser mannen runt på mässor och sköter den delen av företaget medan frun arbetar hemifrån och gör bokföring och sköter bokningar och inköp därifrån. En dag får frun ett anonymt tips att mannen har en otrohetsrelation med en annan kvinna och att han planerar att manövrera ut frun ur företaget. Frun har ingen möjlighet att själv resa iväg och kontrollera tipset. Det visar sig när jag reser till staden där mässan hålls att mannen kör till stadens flygplats där han hämtar en kvinna och ger henne en ros. Därefter åker de gemensamt till ett hotell och nästa dag går de ut på stan tillsammans hand i hand. Jag tar spaningsbilder av paret tillsammans och överlämnar därefter bilderna till frun.


Om otrohet

Jag har gjort hundratals otrohetsundersökningar genom åren, allt från korta undersökningar på några timmar till större uppdrag. Att misstänka att ens partner är otrogen är kanske något av de mest nedbrytande upplevelser man kan uppleva. Det är inte ett eventuellt svek som är värst utan ovissheten. Att inte veta är värre än att få ett dåligt besked.
7 tecken på att din partner kanske är otrogen
 1. Ändrar frisyr, skaffar nya intressen, ny hobby, ny musiksmak.
 2. Mycket övertid, konferenser och kurser
 3. Sitter och pratar i telefon på toaletten. Raderar samtalslistor.
 4. Är ibland oanträffbar under flera timmar med avstängd mobil.
 5. Slutar helt att prata om en kollega eller bekant som tidigare nämnts ofta
 6. På en direkt fråga om din partner är otrogen blir han/hon argsint och anklagar dig för att vara paranoid
 7. Ändrade framtidsplaner, vill skjuta upp semesterresan eller husköpet. Vill vänta med att skaffa barn.

2. Hur anlitar man en privatdetektiv?

Försök först att sammanfatta ditt problem i några få meningar som beskriver vad ditt problem är och vad du eventuell vill ha hjälp med. Därefter kontaktar du en detektivbyrå antingen genom e-mail eller telefon och beskriver ditt ärende. De äldre och mera etablerade detektivbyråerna tar ofta uppdrag i hela landet. Först och främst så frågar du den detektivbyrå du kontaktar om man kan åta sig uppdraget över huvud taget. Alla gör nämligen inte alla typer av uppdrag. Be också om en prisuppgift och om det är möjligt en ungefärlig uppskattning av hur lång tid det kan ta.


3 Vad kostar det?

Du betalar för arbetad tid, vanligtvis per timme plus omkostnader. För vissa mindre uppdrag kan förekomma fasta priser. Det är viktigt att du tänker på att du betalar även om inget resultat uppnås. Enligt praxis i branschen betalar privatpersoner en del av summan i förskott. Företag får som regel fakturakredit. Det är viktigt att du som kund har en bra kontakt med den du anlitar och att du håller dig uppdaterad om både information och kostnader. Du kan också ange en limit, att ett uppdrag ska göras under ett visst antal timmar. Om denna limit är så låg att det inte går att uppnå något resultat inom den så säger jag det. Om du inte betalar en skuld till en detektivbyrå så lämnas skulden, precis som alla andra skulder, till inkasso. Vid en internationell jämförelse är priserna låga i Sverige.


Bild från Malmös prostitutionsstråk

4. Övriga frågor

Varför har du inget kontor?

Jag har givetvis ett kontor någonstans där jag sitter och arbetar. Men jag har inte längre något kontor på stan dit jag tar emot kunder på kundbesök. När jag startade detektivbyrån på 90-talet så hade jag en tid ett kontor i Malmö men i takt med att jag tar allt fler uppdrag runt om i landet som inte alls är sammankopplade med Malmö så finns det allt mindre anledning för mig att betala lokalhyra för en lokal i Malmö city dit kunderna ändå inte kommer.


Varför tar du inte emot praktikanter?

Av hänsyn till mina kunders integritet så vill jag inte blanda in fler personer än nödvändigt i mitt arbete.


Kan man få jobb hos dig?

Nej jag har inga planer på att anställa folk, varken idag, imorgon eller under överskådlig framtid.


Är det verkligen lagligt att vara detektiv?

Ja om man tar uppdrag som är lagliga.


Gör du lögndetektortester?

Nej det gör jag inte. Enligt svenska experter finns det inte något som helst vetenskapligt bevis för att lögndetektorer fungerar. Lögndetektortester godtas inte som bevis i svenska domstolar. Eftersom svenska domstolar inte godkänner lögndetektortester så finns det ingen större efterfrågan på sådana tester och då finns det ingen marknad för att erbjuda sådana tester heller.


Har det hänt att du vägrat att göra ett uppdrag?

Jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag som strider mot en god yrkesetik eller som innefattar olagliga arbetsmetoder.

Jag utför t ex inte:
 • Olaga intrång
 • Framförande av hot
 • Indrivning av skulder
Jag utför inte heller uppdrag som ligger utanför mitt yrkesområde:
 • Medling mellan makar
 • Juristuppdrag
 • Livvaktsuppdrag

Jag utför inte heller föreläsningar för skolor eller företag i informationssökning.

Jag avböjer även vissa andra typer av uppdrag; t ex om det gäller att skaffa fram information och det är uppenbart att det ska användas i syfte att hota eller trakassera någon. Det gäller t ex störda personer som vill förfölja olika kändisar.

Vanligt svenskt villaområde på natten

Du har varit verksam sedan 1996, hur har arbetet förändrats under de här åren?

När jag började på 90-talet så var det fortfarande ovanligt med mobitelefoner och jag hade en sån där telefonsvarare med ett kassettband där bandet brukade trassla ihop sig när man spelade upp det. Det var också vanligare att jag fick handskrivna brev och jag stod fortfarande i ett mörkrum och framkallade och kopierade foton.


Har du någon kontakt med andra privatdetektiver i Sverige?

Nej inte direkt. Det är några stycker som jag har haft kontakt med då och då och som jag ibland gjort större uppdrag tillsammans med. Jag har faktiskt mycket oftare kontakt med kollegor i utlandet än i Sverige.


Hur känns det att titta in i andra människors privatliv?

Ärligt talat så flyter de flesta personers privatliv ihop i minnet med åren. Det är klart att jag ibland kan ställa mig frågan varför någon gjorde si eller så men jag går inte omkring och har några djupare funderingar kring andra människors privatliv. När ett uppdrag är slufört så är det slutfört. För mig är det här ett jobb vilket innebär att jag försöker koppla bort det när jag är ledig.


Hur många procent av dina fall har du löst?

För det första så har jag inte fall på det sättet som folk tror. Jag samlar information och överlämnar resultatet till min klient. Vad som därefter händer med informationen vet jag oftast inte. När mitt uppdrag är slutfört så upphör oftast kontakten med klienten.


Vad gör du mer i livet än jobbar som detektiv?

Jag är intresserad av film och böcker. Jag är också intresserad av djur och natur och miljöfrågor. När jag är ledig tar jag gärna på mig ett par gummistövlar och ger mig ut i skogen och spanar på fåglar och rådjur. Jag håller även på med biodling.


5. Jobba som privatdetektiv?

En detektiv arbetar normalt ensam och man måste trivas med att arbeta ensam. När en privatdetektiv får in ett uppdrag där det behövs flera personer, vilket inte är speciellt vanligt, så köper man tjänster av andra sen fakturerar man varandra. Man samarbetar alltså genom att göra affärer business to business och genom att fakturera varandra och inte genom att anställa folk.

Räkna inte med att kunna få en anställning på en detektivbyrå i Sverige för i den här branschen så blir man inte anställd. Om du vill arbeta som privatdetektiv så måste du driva din egen verksamhet. Du måste givetvis ha de kunskaper som krävs för att du ska kunna utföra uppdragen och då speciellt hur man gör research och söker information. Det är ingen bra idé att starta en detektivbyrå om du inte har någon slags utbildning i hur man gör research. Du kommer att bli tvungen att ragga dina egna kunder och bygga dina egna nätverk. Att bygga upp en kundkrets är något som princip tar ett helt yrkesliv. Räkna inte heller med att någon annan mera etablerad detektivbyrå vill inleda något samarbete med dig så att du kan få fler kunder den vägen. Som nybörjare utan egna nätverk och utan egen erfarenhet är du nämligen en ganska ointressant samarbetspartner.

Jag skulle uppskatta att det finns runt 10-20 personer som jobbar heltid som privatdetektiver i Sverige idag. Inte fler. Utöver det så finns det en svans med kanske 20-40 som extraknäcker inom yrket.Tyvärr är yrket delvis ett genomgångsyrke för en del ungdomar som provar på något år och sedan lämnar igen. De här kortlivade detektivbyråerna som ständigt kommer och sedan försvinner efter en tid är också ett slags problem i branschen eftersom de personerna är mera intresserade av tillfällig spänning än av att faktiskt hjälpa sina kunder. Praktiskt taget alla nystartade detektivbyråer läggs ner inom något år efter starten och det beror alltid på bristande lönsamhet. Jag tror att de som ger sig in i den här branschen grovt underskattar svårigheten att få in uppdrag, speciellt svårt är det för de nystartade som saknar kontakter.

Marknaden och efterfrågan på den här typen av tjänster är mycket liten i Sverige. Jag har varit verksam sedan 1996 och branschen har ökat marginellt. Branschen är mycket konjukturkänslig och inkomsterna är förhållandevis låga, ojämna och osäkra. Det är verkligen ingen dans på rosor.

Anledningen till varför jag beskriver yrket så som jag gör är därför att jag vill berätta hur det faktiskt förhåller sig i verkligheten utan falska omskrivningar. Sedan 2011 så har det dykt upp några nya detektivbyråer i Sverige. En kallar sig själv för "sveriges ledande detektivbyrå" och drivs av två unga killar. Företaget uppger på sin hemsida att man har hundratals otrohetsundersökningar i månaden och massor av anställda. Jag kan med mina nästan 20 år i branschen utan svårighet konstatera att det dom uppger om hundratals uppdrag i månaden är helt osannolikt. Det finns helt enkelt inte så stor efterfrågan på den typen av tjänster i Sverige. Det är bara ljug.


5. Begreppet Private Eye


Allan Pinkerton var mannen som på 1800-talet grundade den första detektivbyrån i USA som hette Pinkerton detektivbyrå. Det var också Pinkerton detektivbyrå som introducerade ett öga som symbol för P I, Private eye. Det finns en biografi om honom och detektivyrkets historia på
Crime library Det finns också en kort text på svenska här. Titta även in på P.I.Museum

Privatdetektiver finns i de flesta länder i världen. Men det finns några länder där det är helt eller delvis förbjudet att arbeta som privatdetektiv och de länderna är alla diktaturer eller totalitära kungadömen i mellanöstern, afrika och asien.

Hem